ROLEX 24 AT DAYTONA @ Daytona International Speedway (5.73 Km Daytona)

  Practise 1 , Start am 24.01.2020 CH Zeit: 15:20:00 - 16:05:00
  Practise 2 , Start am 24.01.2020 CH Zeit: 18:30:00 - 19:25:00
  Practise 3 , Start am 24.01.2020 CH Zeit: 00:00:00 - 01:30:00
  Qualifying , Start am 24.01.2020 CH Zeit: 21:15:00 - 21:30:00
  Practise 4 , Start am 25.01.2020 CH Zeit: 15:00:00 - 16:00:00
  Race , Start am 26.01.2020 CH Zeit: 19:35:00 - 04:59:00Live / Onboard
  Race , Start am 27.01.2020 CH Zeit: 06:01:00 - 20:35:00Live / Onboard